به رنامى ماف ل ئاكرى به رده واميى هيه…

به رنامى ماف ل ئاكرى به رده واميى هيه…

  د به رده واميا كاروچالاكيين خو يين روشه نبيرى دا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشيارى يا مافيين مروڤى پشكا راگه هاندن و په يوه نديان ل نڤيسينگه ها ئاكرى، خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى هاته يشكيشكرن و دڤى خه له كيدا ب تيرو ته سه لى...
سه‌ره‌دانا بنگه‌هێ پولیسێن به‌شێ گرتن وڤه‌گوهاستنێ سەر ب رێڤەبەریا پولیسێن قەزا ئاکرێ

سه‌ره‌دانا بنگه‌هێ پولیسێن به‌شێ گرتن وڤه‌گوهاستنێ سەر ب رێڤەبەریا پولیسێن قەزا ئاکرێ

ئاكرى…. ده‌سته‌یا سه‌ربخویا مافێن مروڤى ل كوردستانا عیراقێ – نڤێسینگه‌ها ئاکرێ د به‌رده‌وامیا كار وچالاكیێن نڤیسینگه‌ها مافی مروڤ ل ئاکرێ دبوارێ چاڤدێریکرنا بنگه‌هێ گرتن ڤه‌گوهاستنێ ل رێكه‌فتى 29/4/2019 بەشێ چاڤدێریا مافی مروڤ ل نڤیسینگەها مە ‌رابون ب سه‌ره‌دانا...
به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى به ردوامى هيه…

به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى به ردوامى هيه…

د به رده واميا كاروچالاكيين خويين روشه بيرى دا و ژبو مه ره ما پتر به لاڤكرنا روشه نبيريا مافيين مروڤى وئاشناكرنا ته خ و چينيين جڤاكى ب بنه ما و پرنسيپين مافيين مروڤى خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ژلايى.(رينجبه ر محمد) هاته ئامادكرن و پيشكيشكرن ودڤى خه له كى دا بحس ل...
سه‌ره‌دانا بنگه‌هێ پولیسێن به‌شێ گرتن وڤه‌گوهاستنێ سەر ب رێڤەبەریا پولیسێن قەزا ئاکرێ

سه‌ره‌دانا بنگه‌هێ پولیسێن به‌شێ گرتن وڤه‌گوهاستنێ سەر ب رێڤەبەریا پولیسێن قەزا ئاکرێ

ئاكرى… ده‌سته‌یا سه‌ربخویا مافێن مروڤى ل كوردستانا عیراقێ – نڤێسینگه‌ها ئاکرێ د به‌رده‌وامیا كار وچالاكیێن نڤیسینگه‌ها مافی مروڤ ل ئاکرێ دبوارێ چاڤدێریکرنا بنگه‌هێ گرتن ڤه‌گوهاستنێ ل رێكه‌فتى 31/3/2019 بەشێ چاڤدێریا مافی مروڤ ل نڤیسینگەها مە ‌رابون ب سه‌ره‌دانا...
به رنامه ى. ماف ل راديويا ئاكرى به رده وامى هيه…

به رنامه ى. ماف ل راديويا ئاكرى به رده وامى هيه…

ئاكرى… د به رده واميا كاروچالاكيين پشكا راگه هاندنى ل نڤيسينگه ها مافيين مروڤى ل ئاكرى دى به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشيارييا مافيين مرڤى دا، خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى هاته پيشكيشكرن و دڤى خه له كى بابه تى ريكه فتناما نه هيلانا ئه شكه نجه دانى...
به رنامى ماف به رده وامى هه يه….

به رنامى ماف به رده وامى هه يه….

ئاكرى… د چوارچوڤى كاروچالاكيين خو يي روشه نبيرى دا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشياريا مافيين مروڤى ل سه نته رى ئا كرى و دووروبه ر؛ خه له كه كا دى يا به رنامى ماف هاته پيشكيشكرن و دڤى خه له كيدا بحسى ئازاديا راده ربرينى لديف بنه ما و ريكه فتناميين...