به رنامى ماف به رده وامى هه يه….

به رنامى ماف به رده وامى هه يه….

ئاكرى… د چوارچوڤى كاروچالاكيين خو يي روشه نبيرى دا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشياريا مافيين مروڤى ل سه نته رى ئا كرى و دووروبه ر؛ خه له كه كا دى يا به رنامى ماف هاته پيشكيشكرن و دڤى خه له كيدا بحسى ئازاديا راده ربرينى لديف بنه ما و ريكه فتناميين...
ئاكرى… به رنامى ماف… ل راديويا ئاكرى

ئاكرى… به رنامى ماف… ل راديويا ئاكرى

د به رده واميا كاروچالاكيين خودا ب تايبه تى دى به لاڤكرنا روشه نبيريا مافين مروڤى دا، ژلايى رينجبه ر محمد به رپرسى پشكا راگه هاندن و په يوه نديان خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى هاته پيشكيشكرن و دڤى خه له كيدا بحسى دياردا ئه شكه نجه دانى ل ده مى گرتن و...
سه‌ره‌دانا بنگه‌هێ پولیسێن به‌شێ گرتن وڤه‌گوهاستنێ سەر ب رێڤەبەریا پولیسێن قەزا ئاکرێ

سه‌ره‌دانا بنگه‌هێ پولیسێن به‌شێ گرتن وڤه‌گوهاستنێ سەر ب رێڤەبەریا پولیسێن قەزا ئاکرێ

ئاكرى… ده‌سته‌یا سه‌ربخویا مافێن مروڤى ل كوردستانا عیراقێ – نڤێسینگه‌ها ئاکرێ د به‌رده‌وامیا كار وچالاكیێن نڤیسینگه‌ها مافی مروڤ ل ئاکرێ دبوارێ چاڤدێریکرنا بنگه‌هێ گرتن ڤه‌گوهاستنێ ل رێكه‌فتى 18/2/2019 بەشێ چاڤدێریا مافی مروڤ ل نڤیسینگەها مە ‌ سه‌ره‌دانا بنگەهێ...
بلاوکردنەوەی رەوشەنبیری یاسای ومافەکانی مروڤ

بلاوکردنەوەی رەوشەنبیری یاسای ومافەکانی مروڤ

ئاكرى… بەردەوام لە سەر کاری نوسینگەکەمان لە بواری بلاوکردنەوەی رەوشەنبیری یاسای ومافەکانی مروڤ نوسینگەکەمان وبە هەماهەنگی لقی ئاکرێ یەکێتی قوتابیانی کوردستان زنچیریەک سمینار پێشکێش دەکاتن لە بواری رەوشەنبیری گشتی تایبەت بە مافەکانی مروڤ سمیناری دووەم لە...
به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشياريا مافين مروڤى ل ئاكرى و دووروبه ر

به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشياريا مافين مروڤى ل ئاكرى و دووروبه ر

ئاكرى… به رنامى ماف د به رده واميا كاروچالاكيين خودا تايبه تى به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشياريا مافين مروڤى ل ئاكرى و دووروبه ر، پشكا راگه هاندن و په يوه ندييان ل نڤيسينگه ها ئاكرى خه له كه كا دى يا به رنامى ما ف هاته پيشكيشكرن، ودڤى خه لكيدا باس ل بنه ما و...
به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى به رده وامى هه يه

به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى به رده وامى هه يه

ئاكرى… … د به رده واميا كاروچالاكيين خو يين روشه نبيرى دا و به لاڤ كرنا روشه نبيرى و هو شيارى يا مافيين مروڤى ل ئاكرى و دووروبه ر؛ژبال پشكا راگه هاندن و په يوه ندييان ل نڤيسينگه ها ئاكرى خه له كه كا دى يا به رنامى ماف هاته پيشكيشكرن و دڤى خه له كيدا بابه...