٢٠١٩/١٢/٣

دیٸتە زانین ٸەڤرو روژا {١٢/٣} روژا دەولیا کەسانٸن خودان پٸداویستیٸن تایبەتە و بمەرەما بلند راگرتنا مافٸ کەسانٸن پەکەفتی ودلخوشکرن وگرنژنٸ لسەر سیمایٸ وان چەندین چالاکی دٸنە ٸەنجامدان ٸەڤجا بڤٸ ھەلکەفتٸ ھەریەک ژ فەرمانبەرٸن مە ولات محمد واژین یاسین وشھلا رووف وھیفا احمد بەشداری ٸاھەنگا قوتابخا لوشان بون وپەیڤا نڤیسینگەھٸ ژلایٸ بەرپرسٸ ھوبا راگەھاندن وپەیوەندیان ڤە ھاتە خواندن ودیسان شیریناھی و چەندین دیاری لسەر قوتابیٸن پەکەفتی وبەشدارٸن چالاکیاندا دابەشکرن .

Share This