٢٠١٩/١٢/٣

ھەربھەلکەفتا سالیادا روژا خودان پٸداویستیٸن تایبەت ٸەڤرو روژاسٸشەمبٸ رٸکەفتی {٢٠١٩/١٢/٣} بمەرەما بلند راگرتنا مافٸ کەسانٸن پەکەفتی ودلخوشکرن و پەیداکرنا گرنژینٸ لسەر سیمایٸ زاروکان ونەخاسم یٸن پەکەفتی ھەریەک ژ فەرمانبەران {مافپەروەر مجید حمید و عبدالحمید عزت } بەشداری ٸاھەنگا قوتابخا ژیار یا بنەرەت بون ول پشتی دابەشکرنا شیریناھیان چەندین دیاری ژی لسەر قوتابیٸن پەکەفتی ھاتنە دابەشکرن .

Share This