ئاكرى… به رنامى ماف ل راديويا ده نگى كوردستان.. ئاكرى به رده وامى هيه…

د چوارچوڤى كاروچالاكيين خو يين روشه نبيرى دا و ژبو مه ره ما. به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشياريا مافيين مروڤين ل سه نته رى قه زا ئاكرى و دووروبه ر، خه له كه كا دن ژى به رنامى ماف ژلايى(رينجبه ر محمد) به رپرسى راگه هاندن و په يوه ندييان ل نڤيسينگه ها مافيين مروڤ ل ئاكرى...

به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى به رده وامى هيه….

د زاندورا كاروچالاكيين نڤيسينگه ها ئاكرى يا مافيين مروڤ. ب تايبه تى پشكا راگه هاندنى دى به لاڤكرنا روشه نبيريا مافيين مروڤى دا، خه له كه كا. دن يا به رنامى. ماف ژلايى به رپرسى پشكا راگه هاندنى"رينجبه ر محمد" ڤه هاته ئاماده كرن و پيشكيشكرن و دڤى خه له كيدا بحسى ناڤه...

سه‌ره‌دانا بنگه‌هێ پولیسێن به‌شێ گرتن وڤه‌گوهاستنێ سەر ب رێڤەبەریا پولیسێن قەزا ئاکرێ

ده‌سته‌یا سه‌ربخویا مافێن مروڤى ل كوردستانا عیراقێ – نڤێسینگه‌ها ئاکرێ د به‌رده‌وامیا كار وچالاكیێن نڤیسینگه‌ها مافی مروڤ ل ئاکرێ دبوارێ چاڤدێریکرنا بنگه‌هێ گرتن ڤه‌گوهاستنێ ل رێكه‌فتى 19/6/2019 بەشێ چاڤدێریا مافی مروڤ ل نڤیسینگەها مە ‌رابون ب سه‌ره‌دانا بنگەهێ...

به رنامى ماف ل ئاكرى به رده واميى هيه…

  د به رده واميا كاروچالاكيين خو يين روشه نبيرى دا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشيارى يا مافيين مروڤى پشكا راگه هاندن و په يوه نديان ل نڤيسينگه ها ئاكرى، خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى هاته يشكيشكرن و دڤى خه له كيدا ب تيرو ته سه لى...

سه‌ره‌دانا بنگه‌هێ پولیسێن به‌شێ گرتن وڤه‌گوهاستنێ سەر ب رێڤەبەریا پولیسێن قەزا ئاکرێ

ئاكرى.... ده‌سته‌یا سه‌ربخویا مافێن مروڤى ل كوردستانا عیراقێ – نڤێسینگه‌ها ئاکرێ د به‌رده‌وامیا كار وچالاكیێن نڤیسینگه‌ها مافی مروڤ ل ئاکرێ دبوارێ چاڤدێریکرنا بنگه‌هێ گرتن ڤه‌گوهاستنێ ل رێكه‌فتى 29/4/2019 بەشێ چاڤدێریا مافی مروڤ ل نڤیسینگەها مە ‌رابون ب سه‌ره‌دانا...

به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى به ردوامى هيه…

د به رده واميا كاروچالاكيين خويين روشه بيرى دا و ژبو مه ره ما پتر به لاڤكرنا روشه نبيريا مافيين مروڤى وئاشناكرنا ته خ و چينيين جڤاكى ب بنه ما و پرنسيپين مافيين مروڤى خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ژلايى.(رينجبه ر محمد) هاته ئامادكرن و پيشكيشكرن ودڤى خه له كى دا بحس ل...

سه‌ره‌دانا بنگه‌هێ پولیسێن به‌شێ گرتن وڤه‌گوهاستنێ سەر ب رێڤەبەریا پولیسێن قەزا ئاکرێ

ئاكرى... ده‌سته‌یا سه‌ربخویا مافێن مروڤى ل كوردستانا عیراقێ – نڤێسینگه‌ها ئاکرێ د به‌رده‌وامیا كار وچالاكیێن نڤیسینگه‌ها مافی مروڤ ل ئاکرێ دبوارێ چاڤدێریکرنا بنگه‌هێ گرتن ڤه‌گوهاستنێ ل رێكه‌فتى 31/3/2019 بەشێ چاڤدێریا مافی مروڤ ل نڤیسینگەها مە ‌رابون ب سه‌ره‌دانا...

به رنامه ى. ماف ل راديويا ئاكرى به رده وامى هيه…

ئاكرى... د به رده واميا كاروچالاكيين پشكا راگه هاندنى ل نڤيسينگه ها مافيين مروڤى ل ئاكرى دى به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشيارييا مافيين مرڤى دا، خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى هاته پيشكيشكرن و دڤى خه له كى بابه تى ريكه فتناما نه هيلانا ئه شكه نجه دانى و...

به رنامى ماف به رده وامى هه يه….

ئاكرى... د چوارچوڤى كاروچالاكيين خو يي روشه نبيرى دا و ژبو مه ره ما به لاڤكرنا روشه نبيرى و هوشياريا مافيين مروڤى ل سه نته رى ئا كرى و دووروبه ر؛ خه له كه كا دى يا به رنامى ماف هاته پيشكيشكرن و دڤى خه له كيدا بحسى ئازاديا راده ربرينى لديف بنه ما و ريكه فتناميين نيف ده...

ئاكرى… به رنامى ماف… ل راديويا ئاكرى

د به رده واميا كاروچالاكيين خودا ب تايبه تى دى به لاڤكرنا روشه نبيريا مافين مروڤى دا، ژلايى رينجبه ر محمد به رپرسى پشكا راگه هاندن و په يوه نديان خه له كه كا دى يا به رنامى ماف ل راديويا ئاكرى هاته پيشكيشكرن و دڤى خه له كيدا بحسى دياردا ئه شكه نجه دانى ل ده مى گرتن و...

Share This